product

  สินค้าสุขภาพ Green Pharma :: www.ptnpharma.com ::
 • CHA ชาชง ดอกคำฝอย [อ้วยอัน] 20ซอง 120บ.
  CHA ชาชง ดอกคำฝอย [อ้วยอัน] 20ซอง 120บ.
  รหัส:
  00709
  ราคา:
  100.00
  จำนวน:
  กล่อง add to cart
 • CHA ชาชง ปัญจขันธ์ (เจียวกู้หลาน) [อ้วยอัน] 20ซอง 80บ.
  CHA ชาชง ปัญจขันธ์ (เจียวกู้หลาน) [อ้วยอัน] 20ซอง 80บ.
  รหัส:
  00710
  ราคา:
  100.00
  จำนวน:
  กล่อง add to cart
 • CHA ชาชง รางจืด [อ้วยอัน] 20ซอง 100บ.
  CHA ชาชง รางจืด [อ้วยอัน] 20ซอง 100บ.
  รหัส:
  00711
  ราคา:
  90.00
  จำนวน:
  กล่อง add to cart
 • CHA ชาชง หญ้าหนวดแมว [อ้วยอัน] 20ซอง -80บ.
  CHA ชาชง หญ้าหนวดแมว [อ้วยอัน] 20ซอง -80บ.
  รหัส:
  00713
  ราคา:
  80.00
  จำนวน:
  กล่อง add to cart
 • CHA ชาชง อาร์ทิโชก [อ้วยอัน] 20ซอง 180บ.
  CHA ชาชง อาร์ทิโชก [อ้วยอัน] 20ซอง 180บ.
  รหัส:
  00715
  ราคา:
  135.00
  จำนวน:
  กล่อง add to cart
 • OUT COME SHAMPOO 40ML (แชมพูกำจัดเหา) (รากหนอนตายหยาก)
  OUT COME SHAMPOO 40ML (แชมพูกำจัดเหา) (รากหนอนตายหยาก)
  รหัส:
  02296
  ราคา:
  99.00
  จำนวน:
  ขวด add to cart