COSANOL 30/S [MEGA] (POLICOSANOL) :: www.ptnpharma.com ::

COSANOL 30/S [MEGA] (POLICOSANOL)

รหัส:
00844
ราคา:
375.00
ระบุสินค้่า:
ขวด add to cart
ย้อนกลับ

รายละเอียด:

เมก้า วี แคร์ โคซานอล

สารอาหาร Policosanol  ช่วยลดไขมันและโคเลสเตอรอล

Policosanol (โพลีโคซานอล)

-  โพลีโคซานอล (Polycosanol) ที่สกัดได้จากไขเปลือกอ้อยซึ่งสกัด

ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ เพื่อให้ได้สัดส่วนของสารสัดส่วนของสารสำคัญ

ตรงตามที่ใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกมากกว่า 60งานวิจัย จึง

สามารถมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัย

-  โพลีโคซานอล (Polycosanol) รูปแบบแคปซูลนิ่มจะช่วยในการ

กระจายตัวของสารสกัด โพลีโคซานอล(Polycosanol) ส่งผลให้ถูก

ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าการผลิตในรูปยาเม็ดตอก

-  โพลีโคซานอล (Polycosanol)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่

ได้รับมาตรฐานยาระดับสากล สามารถมั่นใจในคุณภาพและความ

ปลอดภัยปราศจากผลข้างเคียงและสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายต่อ

ร่างกาย

คุณค่าของสารสกัดโพลีโคซานอล ( Polycosanol)

1. ลดไขมันโคเลสเตอรอลอย่างเป็นธรรมชาติช่วยลดระดับของ

โคเลสเตอรอลชนิดรวมและไขมัน โคเลสเตอรอลชนิดร้าย (LDL-

Cholesterol ) โดยปรับสมดุลการสร้างไขมันโคเลสเตอรอล และการ

เสริมการทำงานของตับในการเผาผลาญไขมันส่งผลให้ระดับของ

ไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดลดลง

2. ช่วยสร้างไขมันโคเลสเตอรอลชนิดดี ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือด

หัวใจ ช่วยบำรุงตับให้สร้างไขมันโคเลสเตอรอลชนิดดีมากขึ้นโดย

ปกติไขมันโคเลสเตอรอลชนิดดี จะมีหน้าที่นำพาไขมันที่สะสมและอุด

ตันตามผนังหลอดเลือดกลับไปทำลายที่ตับ

3. ลดความเสี่ยงภาวะการอุดตันของเกล็ดเลือดได้ถึง 50% ช่วยปรับ

ลดการสร้างสารที่ก่อให้เกิดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดและเพิ่มการ

ไหลเวียนของเลือด  จึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือด

อุดตัน ป้องกันภาวะหัวใจ และสมองขาดเลือดเฉียบพลัน

4. ป้องกันภาวะความหนาตัวของผนังหลอดเลือดเนื่องจากคุณสมบัติ

ของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของ สารสกัดโพลีโคซานอล

(Polycosanol)จึงช่วยลดขบวนการจับตัวเป็นก้อนของไขมัน โคเลส

เตอรอลที่ผนังหลอดเลือดอันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสื่อมและขาด

ความยืดหยุ่นของหลอดเลือด จนเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว

5. ฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและตับช่วยลดการสะสมเกาะ

ตัวของไขมันที่ตับ หัวใจและช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของตับที่เสื่อมโทรม

ขนาดรับประทานที่เหมาะสม ของสารสกัดโพลีโคซานอล

1. สำหรับผู้ที่มีไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดสูงประมาณ 200-239

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรรับประทานวันละ 5 มิลลิกรัมหลังอาหารเย็นหรือ

ก่อนนอน

2. สำหรับผู้ที่มีไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดสูงประมาณ 240-299

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร วิธีรับประทาน เมก้า วีแคร์ โพลีโคซานอล10-20

มิลลิกรัมหลังอาหารเย็น หรือ ก่อนนอน