CALCIUM D WITH SOY GERM 30/S *2ขวด แถม 1*[MEGA] :: www.ptnpharma.com ::

CALCIUM D WITH SOY GERM 30/S *2ขวด แถม 1*[MEGA]

รหัส:
00587
ราคา:
450.00
ระบุสินค้่า:
ขวด add to cart
ย้อนกลับ

รายละเอียด:

เมก้า วีแคร์ แคลเซียม ดี ผสม จมูกถั่วเหลือง

สารสกัีดจากจมูกถั่วเหลืองและวิตามินเกลือแร่ที่ช่วยบำรุงกระดูกและลดการสลายตัวของมวลกระดูก
เหมาะกับผู้ที่มีภาวะกระดูกบาง  กระดูกพรุนที่ต้องการเสริมแคลเซียมเพื่อเพิ่มความแข็งแัรงให้กระดูก

โรคกระดูกพรุนคือะไร

โรคกระดูกพรุน  เป็นโรคที่เกิดจากความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลง  ซึ่งมีผลมาจากการที่

ส่งผลให้มีการเร่งอัตราการสลายกระดูก 

การที่ปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงจากภาวะวัยหมดประจำเดือน  ส่งผลให้มีการเร่งอัตราการ

สลายของมวลกระดูกมากกว่าการสร้า สารอาหารสำหรับ บำรุงกระดูกได้แก่

-  แมกนีเซียม  มีส่วนสำคัญในการผลิตพลังงาน สร้างโปรตีนและช่วยการหดตัวของกล้ามเนื้อ 

ซึ่งพบมากในถั่วต่างๆ ธัญพืช แป้ง และอาหารทะเล

-  สารสกัดจมูกถั่วเหลือง  ที่อุดมไปด้วยไอโซฟลาโวน  มีผลต่อความแข็งแรงของกระดูก

โดยตรงและช่วยลดการเกิดโรคกระดูกพรุันได้ พบได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของถั่วเหลือง