FLEXSA 500 MG 30/S** [MEGA] (GLUCOSAMINE SULFATE) :: www.ptnpharma.com ::

FLEXSA 500 MG 30/S** [MEGA] (GLUCOSAMINE SULFATE)

รหัส:
01354
ราคา:
320.00
ระบุสินค้่า:
กล่อง add to cart
ย้อนกลับ

รายละเอียด:

ยานี้ใช้สำหรับ
รักษาโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis)
ช่วยเสริมการสร้างน้ำเลี้ยงไขข้
อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

วิธีใช้ยา
ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน ขนาดยาโดยทั่วไปคือ 500 ? 3,000 มิลลิกรัมต่อวัน หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกได้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการใช้ยานี้ร่วมกับ aspirin ยาในกลุ่มป้องกันการเกิดลิ่มเลือด (anticoagulants) เช่น warfarin heparin ยาในกลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด (antiplatelet drugs) เช่น clopidogrel และยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น ibuprofen หรือ naproxen เป็นต้น
ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ไอโอดีนหรือสัตว์น้ำจำพวกมีเปลือก เช่น ปู กุ้งทะเล เป็นต้น
ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์และให้หญิงให้นมบุตร เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่มากเพียงพอ

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
ประวัติแพ้ยา glucosamine ไอโอดีนหรือสัตว์น้ำจำพวกมีเปลือก เช่น ปู กุ้งทะเล เป็นต้น
ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา
โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
มีดังนี้ อาการแพ้ เช่น ผื่นที่ผิวหนัง ผื่นคันหรือลมพิษ หน้าบวม ปากบวม คอบวม หรือลิ้นบวม
2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
มีดังนี้ ท้องผูก ท้องเสีย คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ง่วงซึม
การเก็บรักษายา
เก็บยานี้ในภาชนะเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อน เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น